Theo đó, học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên học cả chính khóa và ngoại khóa đến hết ngày 16-2. Ngoài ra, UBND Tỉnh cũng giao Sở GD-ĐT phối hợp Sở Y tế Tỉnh hướng dẫn các trường học tổ chức các biện pháp phòng, chống, không để dịch bệnh lây lan trong trường học.