Theo công văn, 23 đường dây nóng của các đơn vị y tế trong tỉnh đã sẵn sàng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh nCoV và tư vấn cách phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân.