Ngày 04/02, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 tỉnh Hưng Yên